Ing. Igor Horvát

Ekonomika, Poisťovníctvo

Igor Horvát pôsobí v RENOMIA, s.r.o. od  augusta 2015. Predtým pôsobil v  spoločnostiach Aon and Jauch & Huebener (16 rokov) , Evento (5 rokov)  Triglav poisťovňa (2 roky).

Vyštudoval ekonomiku a riadenie na STU Trnava. Bol promovaný  v roku1990.

Hovorí anglicky, nemecky a rusky.

Špecializuje sa na priemyselné riziká a medzinárodné projekty.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Možnosti poistenia rizika vyplývajúceho z porušenia predpisov o ochrane osobných údajov

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: