JUDr. Ivana Dolná, LL.M

Nezaradené, Právo

Ivana Dolná ukončila právnické vzdelanie v Bratislave a neskôr v Mníchove na Ludwig – Maximilians – Universität  absolvovala postgraduálne štúdium so zameraním na medzinárodné obchodné právo a hospodársku súťaž.

Aktuálne pôsobí na pozícií Legal & Compliance Manager pre CZ a SR v spoločnosti Fresenius Kabi, s.r.o. Okrem právnej a compliance agendy zastrešuje z pozície LDPA rovnako agendu týkajúcu sa problematiky ochrany osobných údajov.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

GDPR – vzťah medzi farmaceutickými spoločnosťami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: