Ing. Marián Šimegh

IT

Ing. Marián Šimegh vyštudoval fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil v súkromnom sektore ako analytik, architekt a neskôr aj ako projektový manažér v IT sektore.

Do roku 2010 úspešne realizoval viacero projektov. Od roku 2010 nastúpil na pozíciu architekta do Národného centra zdravotníckych informácii, kde sa neskôr stal projektovým manažérom projektu eSO1. Dnes pôsobí na pozícii riaditeľa Sekcie rozvoja a integrácie. Jednou z hlavných výziev, ktorej čelí na svojej pozícii je postupné zavedenie elektronického zdravotníctva eHealth na Slovensku. Súčasťou je aj nastavenie správnej deployment stratégie, kde zavedenie elektronických služieb zdravotníctva do praxe sa pokladá zatiaľ za najväčší projekt v štátnej správe.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: