MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Medicína

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler vymenoval prednostu Združenej tkanivovej banky UPJŠ LF a UNLP Košice MVDr. Jána Rosochu, CSc. za predsedu Pracovnej skupiny pre výskum a vývoj v biotechnológiách a biomedicíne a zároveň za člena Rady predsedov a podpredsedov Pracovných skupín pre oblasti špecializácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: