Mgr. Adriána Švirková

Etika, Filozofia

Mgr. Adriana Švirková je absolventkou odboru etická výchova v kombinácii s pedagogikou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V súčasnosti je  doktorandkou na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na filozofické otázky medicíny a problémy bioetiky, lekárskej a ošetrovateľskej etiky.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: