Mgr. Hana Celušáková

Psychológia

V roku 1998 som ukončila štúdium psychológie na FiF UK a začala pracovať ako psychologička v Psychiatrickej nemocnici P. Pinnela. V roku 2002 som ukončila špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia a pokračovala vo vzdelávaní v psychoterapii v Prístupe zameranom na človeka (PCA Inštitút Ister). Certifikovaný študijný program v psychoterapii som ukončila v roku 2009 a som zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR.

Od roku 2006 sa venujem preventívnej a psychoterapeutickej práci s tehotnými ženami a ich rodinami v Centre pre rodinu Kvapka, lektorujem vzdelávanie v OZ Slovenské duly, publikujem na portáli rodinka.sk a v iných médiách, sprevádzam ženy počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia aj ako dula.

Som spoluatorkou projektu Sprievodca pôrodnicami, ktorý vznikol v spolupráci rodinka.sk a HPI a do roku 2013 som bola jeho odbornou garantkou.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: