Univ.-Prof. DDr. Walter Schaupp 

Medicína

Prof. Walter Schaupp sa narodil v roku 1954 v Dolnom Rakúsku. V Innsbrucku a na Viedenskej univerzite v roku 1978 vyštudoval všeobecnú medicínu a pracoval najprv ako lekár u Milosrdných sestier v Linzi. Neskôr po štúdiách teológie vo Viedni a v Ríme bol v roku 1985 vysvätený na kňaza  za viedenskú arcidiecézu a pokračoval na tamojšej univerzite  v štúdiach III. cyklu, ktoré ukončil v roku 1993 dizertačnou prácou na tému „The Ethics of the Helsinki Declaration of the World Medical Association on Medical Research on Human Subjects“.

V roku 2002 habilitoval v obore morálnej teológie na Univerzite Ludwiga Alberta vo Freiburgu im Breisgau. Od roku 2003 je profesorom morálnej teológie a vedúcim Inštitútu morálnej teológie na Katolíckej teologickej fakulte v Grazi, Rakúsko.

Walter Schaupp je členom bioetickej komisie rakúskeho kancelára a zástupcom Rakúska v Eurotransplantant Ethics Committee (ETEC) v Leidene, (Amsterdam, Holandsko) súčasne je členom etickej komisie Zemskej nemocnice v Štajerskom Hradci a takisto členom provinciálnej etickej komisie Milosrdných bratov v Rakúsku.. Medzi jeho hlavné záujmy patrí medicínska etika/bioetika a etika a duchovnosť.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: