MUDr. Dávid Rumpík

Medicína

Narodil sa v roku 1970. Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1997 složil atestaci a získal Specializaci v oboru gynekologie a porodnictví prvního stupně. Od roku  2009 je držitelem Specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru  gynekologie a porodnictví (MZ). V roce 2011 složil atestaci v oboru Reprodukční medicína.

V letech 1994-2000 pracoval ve Fakultní nemocnici Brno, II. gynekologicko–porodnická klinika, oddělení asistované reprodukce CAR II. V roce 2001 založil Kliniku reprodukční medicíny a gynekologie Zlín, kde působí jako jednatel a IVF specialista. Od roku 2013 předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, má 18 let praxe v oboru asistované reprodukce .

Ve své odborné praxi se již 12 let věnuje léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce včetně programů darování a náhradního mateřství. Od července 2009 byl za Českou gynekologicko-porodnickou společnost – členem komise pro náhradní mateřství zřízené při Ministerstvu spravedlnosti. Patří mezi průkopníky náhradního mateřství v České republice  -ve svém centru asistované reprodukce otevřeně umožňuje pacientům léčbu neplodnosti v cyklech náhradního mateřství. Spolupodílel se na zpracování oficiálního stanoviska SAR ČGSP v otázce náhradního mateřství. V roce 2012 zahájil postgraduální vzdělávací program na Masarykově univerzitě v Brně. Téma – Etické a právní aspekty surogátního mateřství.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: