JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D

Právo

Autor od roku 2000 provozuje vlastní advokátní praxi, která je zaměřena na právo medicínské, občanské a trestní. V rámci České republiky pravidelně přednášel na Masarykově univerzitě v Brně, Palackého univerzitě v Olomouci a Karlově univerzitě v Praze, přednáší v Národním centu ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů v Brně, přednáší rovněž v rámci dalších školících akcí.

Aktivně se účastní na medicínsko právních konferencích ve světě. Publikuje v této oblasti doma i v zahraničí. Je členem výkonného výboru Evropské asociace zdravotnického práva (EAHL) a dále mimo jiné členem Etické komise MZ ČR, Etické komise ČLK a Etické komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Působí rovněž jako právník České lékařské komory.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: