prof. Rudolf Klimek, M.D., DrSc., Dr.h.c.

Medicína

Narodil sa v roku 1932 v Krakove. Je autorom, spoluautorom a editorom viac ako 550 publikácií týkajúcich sa širokého okruhu medicínskych otázok (oblasť gynekológie, onkológie, endokrinológie a i.). Je významnou osobnosťou vo svete medicíny. Medzi jeho najvýznamnejšie vedecké úspechy možno zaradiť objavenie sírnych baktérií cytochrómu (1954), hormónov hypotalamu a syntetického ACTH (1960), termodynamickú teóriu zdravia a choroby (1978) a mnohé ďalšie.

Profesor Klimek je čestným členom Maďarskej, Ruskej, Poľskej, Chorvátskej, Izraelskej, Nemeckej, Českej a Slovenskej Spoločnosti pôrodníkov a gynekológov; Poľskej lekárskej spoločnosti magnetickej rezonancie, čestný editor Neuroendokrinologických listov a Medzinárodného žurnálu prenatálnej a perinatálnej psychológie a medicíny. V súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor Jagielonskej university v Krakove.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: