Mgr. Katarína Kováčová

Farmácia

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, v oblasti klinického skúšania pôsobí od roku 1999. Má mnohoročné skúsenosti na rôznych pozíciách v rámci klinického skúšania. Pracovala ako CRA, CRA Lead, Country expert, Clinical services manager pre Európu, Áziu a Pacifik a Auditor, kde medzi jej povinnosťami boli aj školenia pracovníkov pre potreby klinického skúšania na základe medzinárodne platných noriem. Od roku 2018 pracovala ako vedúca klinického skúšania v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv a ako nezávislý odborník pre klinické skúšanie pre Ministerstvo zdravotníctva. Absolvovala viacero medzinárodných školení pre potreby klinického skúšania a GCP auditu. Je členom medzinárodnej auditorskej spoločnosti RQA. Založila spoločnosť Kovac services s.r.o, ktorá sa zameriavala na vzdelávanie v oblasti klinického skúšania, konzultačné služby a GCP audity. Je autorkou vzdelávania v oblasti klinického skúšania na portáli www.e-medius.sk. V januári 2022 bola ministrom zdravotníctva SR vymenovaná do funkcie stáleho člena Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorú zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Revolúcia v klinickom skúšaní liekov tu a teraz

  • vzťah medzi zákonom o liekoch a Nariadením č. 536/2014 (CTR)
  • dopad novej právnej úpravy na prebiehajúce klinické skúšania
  • lehoty pre rozhodovanie
  • postavenie, kompetencie a zloženie Etickej komisie
  • žiadosti, o ktorých bude Etická komisia rozhodovať a aký je vzťah rozhodnutia na ďalšie kroky ŠÚKL
  • zákon, CTR alebo oba predpisy? – ako a na základe čoho sa bude postupovať počas roka 2022