Mgr. Katarína Kováčová

Farmácia

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, v oblasti klinického skúšania pôsobí od roku 1999. Má mnohoročné skúsenosti na rôznych pozíciách v rámci klinického skúšania. Pracovala ako CRA, CRA Lead, Country expert, GCP Audítor, Clinical services manager pre Európu, Áziu a Pacifik a Audítor, kde medzi jej povinnosťami boli aj školenia pracovníkov pre potreby klinického skúšania na základe medzinárodne platných noriem. Od roku 2018 pracovala ako vedúca klinického skúšania v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv a ako nezávislý odborník pre klinické skúšanie pre Ministerstvo zdravotníctva. Absolvovala viacero medzinárodných školení pre potreby klinického skúšania a GCP auditu. Je členom medzinárodnej audítorskej spoločnosti RQA. Založila spoločnosť Kovac services s.r.o, ktorá sa zameriavala na vzdelávanie v oblasti klinického skúšania, konzultačné služby a GCP audity a Quality assurance. Je autorkou vzdelávania v oblasti klinického skúšania na portáli www.e-medius.sk. Ako projektový manažér pripravila podklady k založeniu Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorú zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR, kde v roku 2022 aj zastávala funkciu stáleho člena.