Mgr. Katarína Kováčová

Farmácia

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, v oblasti klinického skúšania pôsobí od roku 1999. Má mnohoročné skúsenosti na rôznych pozíciách v rámci klinického skúšania. Pracovala ako CRA, CRA Lead, Country expert, Clinical services manager pre Európu Áziu a Pacific a auditor, kde medzi jej povinnosťami boli aj školenia pracovníkov pre potreby klinického skúšania na základe medzinárodne platných noriem. Absolvovala viacero medzinárodných školení pre potreby klinického skúšania a GCP auditu. Je členom medzinárodnej auditorskej spoločnosti RQA. Založila spoločnosť Kovac services sro, ktorá sa zameriavala na vzdelávanie v oblasti klinického skúšania. Je autorkou online GCP vzdelávania na portáli www.e-medius.sk. Od roku 2018 pracuje ako Vedúca oddelenia klinického skúšania v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

GDPR a klinické skúšanie – dopad na informácie v informovanom súhlase

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: