Dr. Ing. Nora Farkašová, PhD.

Farmácia

Pracuje vo farmaceutickom priemysle približne 15 rokov. Počas svojej praxe zastávala rôzne pracovné pozície v oblasti klinického skúšania liekov, momentálne pracuje v spoločnosti Pfizer na pozícií sr. Investigator Site Development Lead, pričom zastrešuje organizáciu pre spoluprácu a rozvíjanie centier klinických skúšaní v strednej Európe.

Je členkou pracovnej skupiny AIFP (Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu) venujúcej sa medicínskemu výskumu na Slovensku a spolupracuje aj s ďalšími stavovskými organizáciami za účelom zlepšovania podmienok klinického skúšania doma i v zahraničí.

 

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Pamätá GDPR regulácia aj na klinické skúšanie? – pohľad zadávateľa na problematické momenty ochrany osobných údajov pri klinickom skúšaní