,,Istoty“ zákona vs. neistoty života

Onkologický pacient: multidisciplinárne výzvy z pohľadu, práva, bioetiky a medicíny
  • 10. apríla 2015 - 11. apríla 2015
  • Košice - KOŠICE HOTEL, Modlavská cesta 51
  • 120 €
Program konferencie

Onkologické ochorenie predstavuje jednu z najextrémnejších situácií v živote človeka. Nielen pre pacienta ale aj pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. Rozhodnutia v liečbe sú rozhodnutiami o živote a smrti.

Kto je zodpovedný za určenie toho, kde sa skrýva „najvyššie blaho“ pacienta? Kto nesie zodpovednosť za rizikové terapeutické postupy? Ako nastaviť liečbu u nespolupracujúcich pacientov a aké právne konzekvencie v sebe skrýva starostlivosť o maloletých onko-pacientov? Má lekár liečiť aj v prípade nesúhlasu pacienta? Ako na otázku komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta a na postavenie zdravotníckeho pracovníka pozerá právo, bioetika, či psychológia? Aké môžu byť právne, psychologické, etické a existenčné dôsledky zanedbania správneho postupu pri liečbe onkologických ochorení?

 

To sú len niektoré z otázok, ktorým budeme na konferencii čeliť. Prijmite naše pozvanie byť súčasťou tohoto odborného podujatia! Prispejte svojou prítomnosťou, svojimi skúsenosťami a vedomosťami do mozaiky odpovedí na otázky praxe.

,,Istoty“ zákona vs. neistoty života

Program konferencie - ,,Istoty“ zákona vs. neistoty života

1. Blok: 1. Doobedňajší blok - PRÍSTUP K ONKOLOGICKEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI: TRENDY A PROGNÓZY V LIEČBE
07:30 - 08:20

registrácia účastníkov

08:20 - 08:30

otvorenie konferencie

08:30 - 08:45

MUDr. Darina Sedláková, MPH

Onkologickí pacienti: multidisciplinárne výzvy vs. multidisciplinárne možnosti

08:45 - 09:00

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH (Univerzitná nemocnica Bratislava, Lekárska fakulta SZU)

Utilizácia liekov v onkologickej liečbe a ich reflexia v kvalite života onkologických pacientov

09:00 - 09:15

Dr. Ing. Nora Farkašová, PhD. (Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, zadávateľ klinického skúšania)

Klinické skúšania v onkológií – prínos pre pacienta, lekára a spoločnosť

09:15 - 09:30

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Máme právo na inovácie? Úvaha v optike rozhodnutia ESĽP vo veci Hristozov a ďalší v. Bulharsko

09:30 - 10:15

diskusia

10:15 - 10:30

coffee break

2. Blok: 2. Doobedňajší blok - PRÍSTUP K ONKOLOGICKEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI: TRENDY A PROGNÓZY V LIEČBE
10:30 - 10:45

JUDr. Ján Mazák, PhD.

Charta základných práv Európskej únie a onkologický pacient: Novoty alebo pokračovanie tradičnej ochrany?

10:45 - 11:00

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Geriatrická onkológia, budúcnosť alebo realita dneška?

11:00 - 11:15

Dr. Carmen Bărbat, MA, MD

Caring when cure is no longer possible: roles and relationships of the therapeutic team members

11:15 - 11:30

Mons. Prof. Józef Wróbel

Otázky mozgovej smrti u onkologického pacienta

11:30 - 12:15

diskusia

12:15 - 12:30

diskusia

12:30 - 13:30

obed

3. Blok: 1. poobedňajší blok - PRÁVO NA INFORMÁCIE A AUTONÓMIA PACIENTA: O SVOJOM OSUDE ROZHODUJEM JA!(?)
13:45 - 14:00

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c. (český onkológ)

Sdělování onkologické diagnózy a prognózy

14:00 - 14:15

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Chceme s pacientom hovoriť o konci jeho života?

14:15 - 14:30

Prof. Jan  Sokol, PhD., CSc.

Jednání a etika v institucích

14:30 - 14:45

MUDr. Mária Jasenková

„Keď rozum nestačí na to, aby sme sa rozhodli.“ Rozhodovanie v detskej paliatívnej starostlivosti

14:45 - 15:45

diskusia

15:45 - 16:00

coffee break

4. Blok: 2. poobedňajší blok
16:00 - 16:15

priv.-doc. MUDr. Stephan Sahm, MD, PhD.

They would not follow: the limited use of advance directives in decisionmaking at the end of life

16:15 - 16:30

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Dříve vyslovená přání a jejich aplikace v terminálním stadiu chorob

16:30 - 16:45

MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA

Význam odmietnutia liečby v onkológii pre pacienta a lekára

16:45 - 17:00

JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

Rozhodnutí na konci života onkologického pacienta a jejich právní důsledky pro zdravotníky

17:00 - 17:45

diskusia

17:45 - 18:00

diskusia

5. Blok: 2. deň konferencie - 11. apríl 2015
07:30 - 08:30

registrácia účastníkov

6. Blok: 1. doobedňajší blok - KDE SA NACHÁDZA BALANS MEDZI ÚČINNOU A MÁRNOU LIEČBOU?
08:30 - 08:45

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.

Onkologický pacient a eticko-morálne problémy asistovaného ukončenia vlastného života pacienta

08:45 - 09:00

PhDr. Zita Kochaníková (klinická psychologička)

Istoty a neistoty, straty a nálezy človeka s onkologickým ochorením

09:00 - 09:15

ThDr. René Balák, PhD.

Medzi životom a smrťou – bioetická dimenzia zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta

09:15 - 09:30

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Limity poskytovania sociálnych služieb onkologickému pacientovi

09:30 - 10:00

diskusia

10:00 - 10:15

coffee break

7. Blok: 2. doobedňajší blok - rozhodnuta na konci života
10:15 - 10:30

JUDr. Adam Doležal, LL.M.

Je nezpůsobilý pacient schopen rozhodovat se autonomně? Srovnání etických a právních aspektů autonomie

10:30 - 10:45

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Trestné právo a eutanázia

10:45 - 11:00

PhDr. David Černý

Je ukončení život udržující léčby eutanázií?

11:00 - 11:45

diskusia

11:45 - 12:00

diskusia

Partneri konferencie