Prof. Jan  Sokol, PhD., CSc.

Etika, Filozofia

Pracoval jako zlatník, později mechanik. Od roku 1963 dálkově studoval matematiku, v letech 1964-90 vedl vývoj software ve VÚMS Praha. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible a přeložil řadu filosofických knih. Podepsal Chartu 77, v letech 1990-92 místopředseda SN FS ČSFR za OF, 1998 ministr školství, 2003 koaliční kandidát na presidenta ČR. Od roku 1992 přednáší filosofii, antropologii institucí a etiku na UK v Praze, v letech 2000-07 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií UK, v zimním semestru 2008/09 přednášel etiku a lidská práva na Harvardově univerzitě.

Publikoval zejména: 1994 „Mistr Eckhart a středověká mystika“, 1995 „Malá filosofie člověka“, 1997 „Čas a rytmus“, 2002 „Filosofická antropologie – Člověk jako osoba“, 2004 „Člověk a náboženství“, 2007 „Moc, peníze a právo“, 2008 „Zůstat na zemi. Rozhovory nad Biblí“, 2013 „Thinking about ordinary things“, 2014 „Etika, život, instituce“.

 

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: