MUDr. Mária Jasenková

Medicína

MUDr. Mária Jasenková, nar. 1972 , povolaním pediater – detský onkológ, vyštudovala 2. LF Karlovej Univerzity v Prahe. Od roku 1996 pracuje ako lekár na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave. Je spoluzakladateľkou, výkonnou riaditeľkou a lekárkou neziskovej organizácie PLAMIENOK (2003), prvého detského domáceho hospicu na Slovensku a Poradenského centra organizácie ako prvého centra na pomoc deťom po strate blízkeho a rodinám po strate dieťaťa (2011).

Spoluorganizuje a aktívne sa zúčastňuje vzdelávacích programov v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku aj v zahraničí. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze v Brne a ročný kurz osobnostného rastu „Crecimiento Personal“ v Madride. V roku 2011 jej bola udelená cena Slovenky roka v kategórii charita a podpora mladých talentov aj špeciálna cena časopisu Slovenka.

 

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: