RNDr. Jozef Slaný, CSc

Farmácia

RNDr. Jozef Slaný, CSc. je absolventom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je vedúci Odboru farmácie sekcie farmácie a liekovej politiky na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Je členom Národnej normalizačnej komisie pre spoluprácu s EÚ pri ÚNMS SR, Rady pre technickú normalizáciu, Európskej liekopisnej komisie, Európskeho výboru pre lieky a farmaceutickú starostlivosť či Farmaceutického výboru pri EK.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Povoľovanie terapeutického použitia neregistrovaného lieku

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: