Mgr. Rozália Ovári

Manažment, Zdravotníctvo

Vyštudovala laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Viac ako 10 rokov pracovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. na viacerých organizačných útvaroch. V Národnom centre zdravotníckych informácií sa venuje problematike systému elektronického zdravotníctva eZdravie. Pôsobila ako vedúca oddelenia IT produktov a aktuálne je od 1. júna 2023 poverená riadením sekcie strategického manažmentu.