Mgr. Rozália Ovári

Manažment

V čase konania webinára pôsobí ako poverená riaditeľka sekcie strategického manažmentu v NCZI.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.