Ing. Peter Čvapek, MBA

Ministerstvo zdravotníctva

V čase konania webinára pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.