JUDr. Bc. Pavel Štukovský

Legislatíva, Právo, Zdravotníctvo

Vyštudoval právo a ekonómiu s manažmentom. Venuje sa problematike zdravotníctva a práva viac ako 10 rokov. Pracoval vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. či na Ministerstve zdravotníctva SR. V súčasnosti pôsobí ako biznis analytik v Národnom centre zdravotníckych informácií a zároveň je aj právnikom a nemocničným ombudsmanom v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Externe spolupracuje s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde pôsobí ako člen v rozkladových komisiách.