Mgr. Veronika Pačutová

Psychológia, Zdravotníctvo

Je duálna PhD. študentka v odbore verejné zdravotníctvo, ktorá pôsobí na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a taktiež na Oddelení lekárskych vied univerzity RUG v Holandsku. Vo všeobecnosti je jej výskum zameraný na oblasť dopadu pandemického manažmentu na zdravie a pohodu zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho sa silne orientuje na témy, akými sú bezpečnosť pacienta a incidenty v oblasti bezpečnosti pacientov, hlásenie a ich prevencia počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Mala možnosť absolvovať stáže na University of Southern Denmark, na Ministerstve zdravotníctva SR, Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vo všeobecných nemocniciach. Významné pracovné skúsenosti a vášeň pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti získala počas pandemickej situácie COVID-19 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v roku 2020.

Publikované články:

  • Impact of pandemic management on the quality of life of Slovak dentists, International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;
  • Job leaving intentions of dentists associated with COVID-19 risk, impact of PanMan and personal coping resources, International Journal of Public Health 2022;
  • Psychological responses are strongly associated with pandemic management, Frontiers in Psychology 2022;
  • Pandemic management impacts Slovak health care workers’ quality of life during the COVID-19 pandemic, Plos ONE 2023;
  • Opportunities to strengthen resilience of health care workers’ regarding patient safety, BMC Health Services Research 2023.