Ako v nemocnici nastaviť funkčný systém preverovania oznámení korupcie a nežiadúcich udalostí?

  • 19. októbra 2023
  • online platforma MS Teams
  • 119€
Program workshopu

PRÍĎTE S NAMI UZAVRIEŤ TOHTOROČNÚ ŠNÚRU WEBINÁROV V RÁMCI VÁM UŽ DOBRE ZNÁMEHO „FÓRA NEMOCNIČNÉHO PRÁVA“!

Nemocnice, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, sú povinné mať systém prijímania oznámení protispoločenskej činnosti. Od 1.7.2023 a čerstvo od 1.9.2023 boli tieto povinnosti rozšírené a do zákona 54/2019 Z. z. bol zavedený účinnejší mechanizmus ochrany oznamovateľa (zamestnanca, ale aj obchodného partnera), ako aj rozšírenie obsahu internej smernice a informačných povinností zamestnávateľa. Dajme nabok “formálny” rozmer splnenia tejto povinnosti a pozrime sa na to, či môže dobre nastavený proces záchytu problémových situácií priniesť nemocnici skutočný benefit. Aké sú skúsenosti zo zahraničia a prečo máme podľa názorov zahraničných odborníkov myslieť aj na posilnenie celkovej internej kultúry oznamovania nežiadúcich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?


Termín: 19.10.2023 (štvrtok) od 9.00 do 11.45

Miesto: online prostredníctvom platformy MS Teams


SPÍKRI:

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
(Lektor je partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS zameranej na zdravotnícke právo)

Mgr. Veronika Pačutová
(Lektorka je duálnou PhD. študentkou v odbore verejné zdravotníctvo pôsobiaca na UPJŠ a univerzite RUG v Holandsku)

Mgr. Pavol Boka
(Lektor je riaditeľom Komory pre medicínske právo – MEDIUS)


PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený primárne právnikom pracujúcim v ústavných alebo ambulantných zdravotníckych zariadeniach, advokátom zaoberajúcim sa zdravotníckym právom, manažérom ústavných zdravotníckych zariadení, osobám pracujúcim v ústavných či ambulantných zdravotníckych zariadeniach majúcim v kompetencii bezpečnostné procesy organizácie.

 

INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 119 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia 3 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti poskytujeme zľavu 15% z registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete priamo na našej stránke prostredníctvom registračného formulára, v ktorom si zároveň môžete vybrať, či registračný poplatok uhradíte kartou alebo bankovým prevodom.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, nič sa nedeje, každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, zašleme do niekoľkých dní od skončenia webinára prístupové údaje k jeho kompletnému záznamu, ktorý bude mať k dispozícii po dobu 1 týždňa.


ĎALŠIE TERMÍNY „FNP“

Ďalšie webináre FNP sa uskutočnia až v budúcom roku, no Vaše nápady na témy, ktoré Vás zaujímajú a ktorým by ste sa chceli na webinároch venovať, nám môžete priebežne posielať už teraz na adresu office@medius.sk. Vami navrhovanú tému zvážime a prípadne aj zaradíme do programu nasledujúcich podujatí FNP.

Ako v nemocnici nastaviť funkčný systém preverovania oznámení korupcie a nežiadúcich udalostí?

Program workshopu - Ako v nemocnici nastaviť funkčný systém preverovania oznámení korupcie a nežiadúcich udalostí?

1. Blok: Spĺňa vaša nemocnica najnovšie požiadavky na vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti? (I. Humeník)
09:00 - 09:05

Otvorenie a organizačné info

09:05 - 09:55

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Prehľad noviniek v zákone o ochrane oznamovateľov s dôrazom na nové povinnosti nemocnice vo svetle novely 189/2023 Z. z. týkajúce sa preverovania, oznamovania a informovania zamestnancov ・ Metodiky Úradu na ochranu oznamovateľov a jeho kompetencie voči nemocniciam. ・ STN EN ISO 37001:2019 o systéme manažérstva proti korupcii – je táto technická norma plne uplatniteľná v slovenskom právnom prostredí? Upozornenie na špecifiká vybraných korupčných trestných činov vo svetle reality poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. ・ Diskusia

09:55 - 10:05

Prestávka

2. Blok: Užitočné inšpirácie systémov hlásenia zo zahraničia (V. Pačutová)
10:05 - 11:00

Mgr. Veronika Pačutová (duálna PhD. študentka v odbore verejné zdravotníctvo pôsobiaca na UPJŠ a univerzite RUG v Holandsku)

Aké postupy hlásenia a preverovania nežiadúcich udalostí používajú vyspelé zahraničné systémy a ako im to pomáha zvýšiť bezpečnosť zdravotníkov a pacientov? ・ Čo sú najpodstatnejšie zistenia vyplývajúce z praxe v zahraničí a ako to vieme využiť v slovenských nemocniciach? ・ Diskusia

3. Blok: Platforma eMEDIUS – nástroj na prijímanie hlásení o nežiadúcich udalostiach a pomôcka pre manažovanie právneho a reputačného rizika (P. Boka)
11:00 - 11:45

Mgr. Pavol Boka (riaditeľ Komory pre medicínske právo – MEDIUS)

Platforma eMEDIUS ・ Diskusia

Partneri workshopu

Partneri workshopu