MUDr. Marián Kollár

Medicína

Marián Kollár študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Svoju prax započal 1984 ako všeobecný lekár na Internej klinike NsP Bezručova. V roku 1987 zmenil odbor na gynekológiu a pôrodníctvo a až do roku 2005 pracoval na I. Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Bratislava – Zochova, neskôr sa klinika presťahovala do FNsP Petržalka. V uvedenom odbore, gynekológia a pôrodníctvo, absolvoval popri svojej praxi špecializáciu I. a II. stupňa. Od roku 2008 pracuje v neštátnej gynekologickej ambulancii.

Od roku 1996 je členom a zakladateľom LOZ. V roku 2000 sa stal jeho predsedom a túto pozíciu s krátkou prestávkou v roku 2011 zastával až do roku 2012. V júni 2012 bol zvolený za prezidenta Slovenskej lekárskej komory.

Cieľom Mariána Kollára je zlepšiť celkovú starostlivosť o lekára, vrátane jeho sústavného vzdelávania. Aktívne vstupovať s SLK do tvorby legislatívy, priniesť zásadnú zmenu v zdravotnom systéme a financovaní zdravotníctva tak, aby sa tým zlepšila kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.