MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA

Medicína

vyštudovala Lekársku fakultu P. J. Šafárika v Košiciach /odbor všeobecné lekárstvo/. Svoju prax začínala v Nemocnici s poliklinikou Kráľovský Chlmec a v Nemocnici Šaca.

Vzdelanie získala aj na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave /špecializácia I. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo/, na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave /špecializácia II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo/, na Fakulte verejného zdravotníctva v Bratislave /MPH – odborník pre riadenie verejného zdravotníctva/ a študovala aj na Sales Manager Akademie vo Viedni /MBA – Master of Business Administration/.

Monika Pažinková pôsobila ako sekundárny lekár v NsP Kráľovský Chlmec a ako ordinár pre rizikovú graviditu v Nemocnici Košice – Šaca. V rokoch 2005 – 2006 svoje pracovné skúsenosti uplatnila ako revízny lekár – špecialista v zdravotnej poisťovni Sidéria v Košiciach.

Vo FNsP J. A. Reimana Prešov pôsobila ako námestníčka riaditeľa pre chirurgické odbory a v rokoch 2007 – 2010 aj ako riaditeľka tejto nemocnice. V roku 2010 sa stala riaditeľkou Polikliniky Sekčov v Prešove.
Od roku 2011 bola členkou Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 01.08.2012 je na čele tejto inštitúcie.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Spíker ešte neabsolvoval žiadnu konferenciu alebo workshop.

Kontakty na spíkra: