Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kröll, PLL M, MA

Medicína

Je primárom jednotky všeobecnej anesteziológie, pohotovosti a intenzívnej starostlivosti na univerzitnej Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Je magistrom v odbore medicínskeho práva (Linz, Rakúsko) a magistrom v odbore Etika v zdravotnej starostlivosti (Norimberk, Freiburg im Breisgau – Nemecko). Je taktiež súdnym znalcom pre odbor anesteziológie, pohotovostnej a intenzívnej medicíny a klinickým manažérom rizika riadenia.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: