MUDr. Nataša Regendová, MPH

Medicína

Pracuje od roku 2007 na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pobočka Košice, od roku 2010 v pozícii vedúcej oddelenia dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V roku 1998 ukončila Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice, v rokoch 1998 – 2007 pracovala ako sekundárny lekár vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice (Interná klinika, Oddelenie klinickej farmakológie).

Má atestáciu z vnútorného lekárstva, všeobecného lekárstva pre dospelých a v roku 2013 ukončila špecializačné štúdium „Master of Public Health“. Pravidelne sa zúčastňuje na prezentačnej činnosti úradu a edukačnej činnosti pre zdravotníckych pracovníkov.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: