doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D

Medicína

Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr sa atestoval v odbore Gynekológia-pôrodníctvo. V roku 2008 ukončil postgraduálne štúdium na Karlovej Univerzite v Prahe, kde mu bol udelený titul Ph.D. Na rovnakej univerzite v roku 2011 habilitoval z odboru Gynekológia pôrodníctvo a bol mu udelený titul „docent“.

Od roku 2012 je súdnym znalcom pre odbor Zdravotníctvo farmácia, odvetvie Gynekológia pôrodníctvo.
Pôsobí aj ako vedecký sekretár Sekce perinatální medicíny České gynekologicko porodnické společnosti, predseda Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví České gynekologicko porodnické společnosti.
Momentálne pracuje ako zástupca prednostu v Gynekologicko pôrodnickej nemocnici Koch, Bratislava
Je autorom jednej monografie, štyroch doporučených postupov České gynekologicko porodnické společnosti a približne 50 domácich a zahraničných článkov.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: