MUDr. Tamara Milly, MBA

Medicína

MUDr. Tamara Milly, MBA je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ukončila štúdium Master of Business Administration na Open University Milton Keyes vo Veľkej Británii. Po úvodnej klinickej praxi a špecializáciách z internej medicíny a neskôr z diabetológie a metabolických chorôb začala pracovať v oblasti klinického skúšania v spoločnosti GlaxoSmithKline. Má dlhoročné skúsenosti vo farmaceutickom priemysle v medicínskom oddelení, marketingu, manažmente a na regionálnych pozíciach v rámci krajín CEE.

V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Sanofi vo vedení medicínskeho oddelenia na Slovensku a zároveň ako medicínska riaditeľka pre oblasť diabetu a kardiovaskulárnych chorôb pre Čechy a Slovensko. Pôsobí nielen vo viacerých pracovných skupinách Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu na Slovensku (AIFP), ale aj ako podpredseda predstavenstva a ako člen etickej komisie asociácie.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: