Slavica Karajičić, MPA, MPH

Zdravotníctvo

Vyštudovala politickú vedu na Univerzite v Belehrade, Srbsko.  V roku 2009 získala magisterský titul v odbore verejnej správy a miestnej samosprávy (Public Administration and Local Self-government) a v roku 2013 titul magister Erasmus Mundus v odbore verejného zdravia a udržateľného regionálneho zdravotníckeho systému (Public Health and Sustainable Regional Health System). Pracovala pre Národného zhromaždenie, ako aj pre Národný úrad prezidenta Srbskej republiky. Zúčastnila sa programu “1000 mladých lídrov” („1000 young leaders“ ) Srbska v oblasti cezhraničnej spolupráce. Viac ako tri a pol roka pracovala v gynekologickej nemonici “Jevremova”  v Belehrade, Srbsko.

V roku 2012 jej bol ako spoluriešiteľovi výskumného projektu poskytnutý grant Centra pre etiku a právo v biomedicine na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (Central European University-Center for Ethics and Law in Biomedicine, CELAB). O rok neskôr začala pracovať ako stážistka v Health Policy Institute (HPI) v Bratislave (Slovensko) a vydala  analýzu venovanú politike v oblasti asistovanej reprodukcie na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník inštitútu a pracuje na meraní kvality nemocníc založenom na skúsenostiach pacientov  (zdravotná starostlivosť zameraná na pacienta pri liečbe neplodnosti na Slovensku).

Ms. Slavica bola spoluautorkou nižšie uvedených monografií:

  • Karajičić, Slavica (2013) Policy on Assisted Reproduction in Slovakia, Health Policy Institute, Bratislava, ISBN: 978-80-971193-5-5
  • Karajičić, Slavica; Radović Tripinović Gordana and Krstić Aleksandar (2013) Legal Policy on Assisted Reproduction in Serbia. In Judit Sándor (ed.), Studies in Biopolitics. Central European University, CELAB, Budapest, 103-112.
  • Karajičić, Slavica and Mužik, Roman (2013) Serbia: An Overview of the Health System, Health Policy Institute, Bratislava, Slovak Republic

Je členkou Srbskej zelenej mládeže a Asociácie Erasmus Mundus Association and Alumni.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: