em. univ. prof. Dr. Dr.h.c. Werner Wolbert

Teológia

Vyštudoval filozofiu v Münsteri a Tübingene. V roku 1971 bol vysvätený za kňaza. V postgraduálnom štúdiu pokračoval na Univerzite v Münsteri,  kde sa v roku 1985 habilitoval.  V rokoch 1985 až 1989 pôsobil ako profesor morálnej teológie a etiky na Teologickej fakulte v Paderborne v Nemecku. Od roku 1989 pôsobí na Univerzite v Salzburgu, kde sa stal dekanom Teologickej fakulty (2009-2011). Počas svojej kariéry pôsobil aj na zahraničných univerzitách (Univerzita Malta, Univerzita Tartu – Estónsko, Univerzita Uppsala- Švédsko).

V roku 2001 získal čestný doktorát na Teologickej fakulte v Uppsale (Švédsko). V rokoch 1995 až 2003 a 2007-2011 bol členom výboru spoločnosti Societas Ethica, v rokoch 2004-2007 bol predsedom rakúskej sekcie Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (European Society for Catholic Theology). Od októbra 2012 je emeritným profesorom.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: