Dr. Med., Dr. Phil., Dr. Theol. Karl Hunstorfer

Medicína

Pôsobí ako lekár na jednotke oddelenia internej medicíny (internej medicíny/onkológie) v nemocnici Rehoľe sv. Jána z Boha (Milosrdných bratov) a taktiež prednáša bioetiku (paliatívnu medicínu) na Lekárskej fakulte viedenskej univerzity. Dr. Hunstorfer študoval teológiu a filozofiu vo Viedni a Innsbrucku. Habilitoval sa prácou na tému „Fyzikálna indikácia lekára a jej etické implikácie“.

Je členom etickej komisie Nemocnice Rehole milosrdných bratov, ďalej členom Akadémie pre etiku v medicíne (AEM, Göttingen, Nemecko) a členom Stredoeurópskej spoločnosti bioetikov  (BCE) na Univerzite vo Viedni. Je autorom viacerých odborných publikácií venovaných téme medicínskej etiky, paliatívnej starostlivosti.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: