MUDr. Miroslav Herman, PhD.

Medicína

Po ukončení štúdia na LF UPJŠ v Košiciach v roku 1977 začal pracovať na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike FN L. Pasteura v Košiciach ako sekundárny lekár, vedúci lekár, ordinár. Absolvoval I. a II. atestáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo, atestáciu z reprodukčnej medicíny a  neskôr obhájil vedecký titul “ PhD.“. Prvé skúsenosti v asistovanej reprodukcii získal na pobytoch vo Veľkej  Británii, Born Hall Clinic, Cambridge a Izrael – Petah Tiqa – Tel Aviv. Študijné kurzy Boston-USA. Založil a vytvoril podmienky pre vznik I. centra asistovanej reprodukcie v  Košiciach, kde pôsobil  vo funkcií vedúceho lekára.

Je členom Európskej asociácie asistovanej reprodukcie a embryológie od roku 1995, člen Slovenského výboru pre asistovanú reprodukciu pri SGPS, neskôr jedno funkčné obdobie pôsobil ako jeho predseda.  Má za sebou viac ako 6000 odberov pohlavných buniek a prenosov embryí. Pod jeho vedením mala pracovná skupina prvenstvo v rámci ČSFR a  Slovenska – prvé dieťa po SUZI /1995/, neskôr v rámci SR prvé po ICSI a TESE /1998/ a prvé dieťa po prenose rozmrazených embryí.

Prvé narodené deti z darovaných ženských pohlavných buniek. Je autor a spoluautor viacerých vedeckých článkov doma a v zahraničí. Posledných 14 rokov odborný garant Centra asistovanej reprodukcie GYNCARE v Košiciach.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval:

Kontakty na spíkra: