MUDr. Viera Oroszová

Medicína

Vyštudovala odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Odbornú prax absolvovala na chirurgických klinikách FN Univerzity Palackého v Olomouci, na interných klinikách FN Univerzity Palackého v Olomouci a internej klinike Vojenskej nemocnice Olomouc, na gynekologicko – pôrodníckej klinike FN Univerzity Palackého v Olomouci a na oddelení klinickej a radiačnej onkológie vo Východoslovenskom onkologickom ústave a.s. v Košiciach.

Od začiatku praxe sa zúčastňuje na domácich i zahraničných konferenciách. Je autorkou odborných článkov. Aktívne prednášala na celoslovenskej konferencii Slovenskej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti v r. 2012 a 2013 a ďalších kongresoch.

Dnes pôsobí v pozícii lekára v špecializačnej príprave na I. Gyneokologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UN Bratislava a Centre reprodukčnej medicíny UNB a zároveň je externou doktorandkou na I. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB, Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: