Telefonujete, skypujete či zoomujete s pacientom? Toto je vaše desatoro pre právne bezpečné realizovanie telemedicíny!

 • 21. mája 2021
 • online platforma ZOOM
 • 36€

POZÝVAME VÁS NA ONLINE WORKSHOP S DISKUSIOU!

Moderné technológie otvárajú dvere pre dištančné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovník má svojho pacienta doslova na jeden “klik”. A je to pohodlné a dostupné aj pre pacientov, ktorí majú problém prísť do ambulancie fyzicky.

Bezpečná telemedicína je však právnou alchýmiou. Ochrana osobných údajov pacienta, bezpečnosť prenosu, otázky legálnosti záznamu výkonu, vzťah k zápisu do zdravotnej dokumentácie či ochrana osobnosti samotného zdravotníka (nenahráva si vás pacient? 🙂 ). A, samozrejme, právna zodpovednosť za výkon realizovaný telemedicínou.

Prinášame vám prehľad pravidiel, ktoré vám pomôžu realizovať telemedicínu v súlade s právnymi predpismi, a tak sa vyhnúť potenciálnym sankciám od orgánov kontroly.

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD., advokát špecializujúci sa na zdravotnícke právo

Termín: 21.5.2021 od 13.00 do 15.30

Tí, ktorých téma workshopu zaujala, no nebudú sa ho môcť zúčastniť v deň jeho konania, budú mať po úhrade registračného poplatku a realizácii workshopu k dispozícii jeho kompletný záznam. Informujte nás o tom, prosím, pri vašej registrácii.


Každý účastník získa po workshope Pravidlá pre bezpečný výkon telemedicínskej starostlivosti vypracované advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS špecializujúcou sa na zdravotnícke právo.


INFORMÁCIE O CENE WORKSHOPU

Cena workshopu je 36 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia viacerých účastníkov z jednej organizácie je za každého ďalšieho účastníka zľava 20% z jeho registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania workshopu zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť workshop sledovať online.

Pre koho je workshop určený?

Lekári, psychológovia, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci či manažment zdravotníckych zariadení.

O čom budeme hovoriť?

 • Čo je to telemedicína a kde v predpisoch SR je upravená?
 • Aký zlatý štandard musí byť dodržaný aj pri poskytovaní služby prostredníctvom elektronickej komunikácie (alebo kde sa skrýva rozdiel medzi zdravotníckym profesionálom a hochštaplerom)?
 • Pravidlá internetového poradenstva podľa European Federation of Psychologists‘ Associations (EFPA) a Svetovej lekárskej asociácie (WMA)
 • Vybrané highlighty, ktoré predstavujú právne ohrozenie pri telemedicíne a ako im úspešne čeliť.
 • Aké platformy „vyznáva“ telemedicína a aké sú ich právne limity – telefón, e-mail, Zoom/Teams/Skype/Messenger? Aké sú tie vaše?
 • Prehľad vecí, ktoré si musíte všimnúť a vyhodnotiť pred tým, ako sa rozhodnete používať nejakú komunikačnú platformu.
 • Špeciálne otázky, ktoré vám isto napadajú pri e-konzultáciách (alebo by napadnúť mali 🙂 ): Ako vopred informovať pacienta o pravidlách? Dá sa získať písomný súhlas cez telefón? Môže si ma pacient nahrávať? Môžem výkon nahrávať ja? Ako sa má telemedicínsky výkon zapísať do zdravotnej dokumentácie? Je telemedicína nadštandard, za ktorý si môžem pýtať platbu navyše? …
 • Právny rýchlokurz prípravy praktických pravidiel telemedicíny, ktoré by ste mali mať aj vy a návod, ako ich inkorporovať do Systému hodnotenia bezpečnosti pacienta v zdravotníckom zariadení.

INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára alebo emailom na adrese office@medius.sk, pričom nezabudnite uviesť svoje fakturačné údaje, meno, priezvisko a emailovú adresu osoby, ktorá sa workshopu zúčastní.


Workshop je kreditovaný v Slovenskej komore psychológov (3 kredity).

Partneri workshopu