Zdravotná dokumentácia v praxi psychológa – dajte si pozor na…

 • 24. septembra 2021
 • online platforma ZOOM
 • 36€
Program workshopu

Milí psychológovia,

pozývame vás na webinár s diskusiou, počas ktorého sa dozviete, na čo si dávať pozor pri vedení zdravotnej dokumentácie.

O čom budeme hovoriť?

 • Zdravotná dokumentácia ako súbor citlivých údajov – súvis medzi režimom zákona o zdravotnej starostlivosti a zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Kto zodpovedá za vedenie zdravotnej dokumentácie? Ambulancia alebo psychológ?
 • eZdravie – musí psychológ viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta? Čo všetko „ide“ do eZdravia a zodpovedá ambulancia za údaje nahrané do eZdravia?
 • Pacient si neželá, aby psychológ urobil do dokumentácie zápis. Má na povinnosť psychológa viesť zdravotnú dokumentáciu vplyv, že ide o pacienta samoplatcu?
 • Výsada klinického psychológa – zákaz vstupu pacientovi do dokumentácie (a rozdiely voči reštrikčnému záznamu). Vzťahuje sa možnosť zákazu aj na zákonných zástupcov pacienta? Kedy uplatniť toto právo a aké pravidlá by psychológ mal dodržať?
 • Poďme na online témy! Reštrikčný záznam klinického psychológa v eZdraví, zápis informácie o samovražedných sklonoch a do tretice aj zápis o diagnostikovaní choroby patologického hráčstva.
 • Pracovné poznámky zo psychoterapeutického sedenia, kresby zo psychoterapeutických techník či pomocné poznámky pacienta pri diagnostických testoch – aj toto patrí do zdravotnej dokumentácie? Čo všetko musí psychológ do zdravotnej dokumentácie vniesť a čo všetko je jej súčasťou?
 • Nahrávanie pacienta – áno či nie? Je nahrávka súčasťou zdravotnej dokumentácie a aké praktické dôsledky z toho pre psychológa plynú?
 • Ako robiť opravy v zdravotnej dokumentácii?
 • Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie – aký je rozdiel?
 • Prehľad oprávnených subjektov s právom vstupu do zdravotnej dokumentácie.
 • Rozvedení rodičia sa dožadujú vstupu do dokumentácie – komu ju sprístupniť a komu nie?
 • Na dvere ambulancie klope policajt – čo všetko zo zdravotnej dokumentácie môže psychológ poskytnúť policajtovi, prokurátorovi a súdu?
 • Výpis pre komerčnú poisťovňu – môže ho psychológ vydať?
 • Originál zdravotnej dokumentácie len znalcovi – čo to znamená?
 • Dajú sa sprístupňovať údaje z dokumentácie cez eZdravie?
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta – je možné žiadať od pacienta poplatok za výpis? Je možné účtovať vyhotovenie výpisu, ktorý si vyžiadala polícia, ÚDZS, SKP či ďalšie osoby oprávnené žiadať o výpis? Ako si v tomto smere upraviť cenník?
 • Zdravotná dokumentácia ako významný nástroj ochrany psychológa – forenzný pohľad.
 • Ktoré orgány môžu kontrolovať správne vedenie zdravotnej dokumentácie a aké sankcie môžu ukladať?

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ?

Webinár je určený špeciálne pre psychológov, primárne z klinickej oblasti.


KTO? KEDY? KDE?

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD., advokát špecializujúci sa na zdravotnícke právo

Termín: 24.9.2021 (piatok) od 13.00 do 15.00
Diskusiechtiví účastníci môžu s lektorom pokračovať v diskusii do 15.30 🙂

Miesto: online prostredníctvom platformy ZOOM


INFORMÁCIE O CENE WEBINÁRA

Cena webinára je 36 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia viacerých účastníkov z jednej organizácie je za každého ďalšieho účastníka zľava 20% z jeho registračného poplatku. Nie sme platcami DPH.

Deň pred termínom konania webinára zašleme zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť webinár sledovať online.


INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára alebo emailom na adrese office@medius.sk, pričom nezabudnite uviesť svoje fakturačné údaje, meno, priezvisko a emailovú adresu osoby, ktorá sa webinára zúčastní. Pri účastníkovi je potrebné vyplniť aj jeho registračné číslo v Slovenskej komore psychológov, aby sme mu mohli správne prideliť získané kredity.

Ak sa webinára nebudete môcť zúčastniť v deň jeho konania, dajte nám o tom, prosím, vedieť na adrese office@medius.sk a my Vám po úhrade registračného poplatku pošleme prístupové údaje ku kompletnému záznamu z webinára, ktorý bude k dispozícii 2 týždne po jeho skončení.


Webinár je kreditovaný v Slovenskej komore psychológov (2 kredity).

Zdravotná dokumentácia v praxi psychológa – dajte si pozor na…

Program workshopu - Zdravotná dokumentácia v praxi psychológa – dajte si pozor na…

13:00 - 13:50

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Prvá časť webinára

13:50 - 14:05

Prestávka

14:05 - 14:45

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS)

Druhá časť webinára

14:45 - 15:00

Diskusia

Partneri workshopu

Partneri workshopu