Ing. Ivan Bernát

Vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzita – Chemicko-technologickú fakultu (1985). Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval v laboratóriu klinickej biochémie vo Výskumnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Od roku 1994 sa venoval obchodnej činnosti v rámci Slovenska, zameranej na oblasť biochemickej diagnostiky v spoločnostiach Boehringer a Roche. Neskôr (od roku 2010) pracoval aj na pozícii výkonného riaditeľa v slovenskej spoločnosti, ktorá zastupuje viacero svetových výrobcov laboratórnych prístrojov a diagnostiky v oblasti biochémie, hematológie, mikrobiológie, diabetológie a pod. Od roku 2020 pracuje v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv ako vedúci sekcie zdravotníckych pomôcok.