PharmDr. Ivana Pankuchová

Vedúca sekcie registrácie liekov v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. Vyštudovala Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po niekoľkoročnej praxi v lekárenskej starostlivosti nastúpila na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, kde pracuje už 11 rokov. Postupne získavala skúsenosti na pozícii koordinátora, vedeckého posudzovateľa a neskôr aj vedúceho oddelenia. Súčasný post vedúcej sekcie registrácie zastáva od roku 2017. Je tiež podpredsedníčkou kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR.

Ing. Peter Čvapek, MBA

V čase konania webinára pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR.

MUDr. Aurélia Mojzešová

Po niekoľkoročných skúsenostiach ako detský lekár a detský onkológ v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave (dnes NÚDCH) získavala skúsenosti aj v klinickom výskume. V súčasnosti je predsedníčkou Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro a taktiež pôsobí ako pediatrička a onkologička v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.