Ing. Peter Čvapek, MBA

V čase konania webinára pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva SR.

MUDr. Aurélia Mojzešová

V čase konania webinára pôsobí ako predsedníčka Etickej komisie pre klinické skúšanie.