Emaily – dodatočné texty

a:8:{s:8:“location“;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:“param“;s:12:“options_page“;s:8:“operator“;s:2:“==“;s:5:“value“;s:18:“acf-options-emaily“;}}}s:8:“position“;s:6:“normal“;s:5:“style“;s:7:“default“;s:15:“label_placement“;s:3:“top“;s:21:“instruction_placement“;s:5:“label“;s:14:“hide_on_screen“;s:0:““;s:11:“description“;s:0:““;s:12:“show_in_rest“;i:0;}

JUDr. Ivana Dolná, LL.M

Ivana Dolná ukončila právnické vzdelanie v Bratislave a neskôr v Mníchove na Ludwig – Maximilians – Universität  absolvovala postgraduálne štúdium so zameraním na medzinárodné obchodné právo a hospodársku súťaž.

Aktuálne pôsobí na pozícií Legal & Compliance Manager pre CZ a SR v spoločnosti Fresenius Kabi, s.r.o. Okrem právnej a compliance agendy zastrešuje z pozície LDPA rovnako agendu týkajúcu sa problematiky ochrany osobných údajov.