Ivana Pukajová

Legislatíva

  • 9/2011 zamestnankyňa MZ SR (Sekcia financovania, Sekcia európskych programov a projektov)
  • Od 2014 Zodpovedná osoba podľa zákona 122/2013 (SEPP  – riaditeľka Odboru financovania projektov)
  • 5/2018 DPO MZ SR

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Ochrana osobných údajov a zákon o kybernetickej bezpečnosti z pohľadu ministerstva zdravotníctva SR

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: