Mgr. Rebeka Šťastná

Právo

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Odbornú stáž absolvovala u Verejného ochrancu práv, na Ministerstve spravodlivosti SR i v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a na Okresnej prokuratúre v Pezinku.

Od roku 2013 pracovala v Hameln-rds a.s., v roku 2014 bola asistentkou na centre exekúcií a súčinností v Slovenskej sporiteľni. V roku 2016 pracovala ako právni asistentka v advokátskej kancelárii Markechova JMJ Legal. Na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pracuje od 1. augusta 2018 ako hlavný štátny radca.

Ovláda na mierne pokročilej úrovni anglický a španielsky jazyk.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Klinické skúšanie v optike ochrany osobných údajov – požiadavky na skúšajúceho, centrá skúšania a zadávateľov skúšania

Kontakty na spíkra: