JUDr. Monika Novotná

Právo, Zdravotníctvo

Monika Novotná absolvovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v roku 2007. Tri roky poskytovala právne služby pre skupinu lekární Sunpharma a od roku 2011 zastrešuje právnu agendu skupiny Falck v Strednej a Východnej Európe, ktorá pôsobí v oblasti poskytovania záchrannej zdravotnej služby, zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti, dopravnej zdravotnej služby, závodných hasičských útvarov, bezpečnostnotechnickej služby, súkromnej bezpečnostnej služby a lekárenskej starostlivosti. Intenzívne sa venuje vzdelávaniu a tréningu zdravotníckych zamestnancov v skupine Falck najmä v témach medicínskeho práva a ochrany osobných údajov. V súčasnosti je poslucháčkou postgraduálneho štúdia v odbore zdravotnícke právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Osobitné situácie spracovania OÚ v činnosti záchrannej zdravotnej služby

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: