Msgr. Jean-Louis Bruguès, O.P.

Teológia

Narodil sa v Bagnères de Bigorre (Francúzsko) v roku 1943. Z dôvodu jeho vynikajúcich študijných výsledkov na strednej a vyššej škole v Montpellier a Madride získava titul magistra ekonomických vied a diplom vyšších štúdii z práva ako aj politických vied na IEP v Paríži. Následne je prijatý na Národnú administratívnu Univerzitu v Paríži (ENA), avšak prekvapujúco sa rozhoduje pre vstup do noviciátu Rehole bratov kazateľov- dominikánov v Lille, kde po štúdiách teológie, večných sľuboch a kňazskom svätení (22. júna 1975 v Toulouse) získava aj titul doktora teológie.

Pôsobil ako prior dominikánskeho rádu v Toulouse a Bordeaux, v rokoch 1992-1997 ako provinciál v provincii Toulouse. V roku 1976 sa stal profesorom fundamentálnej morálnej teológie na Katolíckom inštitúte v Toulouse. Neskôr začal pôsobiť na Univerzite vo Fribourgu (Švajčiarsko), kde vyučoval fundamentálnu morálnu teológiu, etiku a sexualitu a etiku a estetiku. Bol členom Medzinárodného teologického výboru  (1986-2002).

V roku 1995 ho Jean-Marie Lustiger pozval kázať na konferenciu v Notre-Dame. V roku 2000 bol pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za biskupa. O sedem rokov neskôr ho jeho následník pápež Benedikt XVI. vymenoval za sekretára Kongregácie pre katolícku výchovu a udelil mu titul arcibiskupa. Od roku 2009 pôsobí aj ako konzultant Kongregácie pre náuku viery.  Od roku 2012 je hlavným knihovníkom a archivárom Svätej cirkvi rímskej.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: