Prof. dr. A.H.M. Frederic van Iersel

Etika, Teológia

Narodil sa v roku 1954 v Geldrope v Holansku. Vyštudoval teológiu na Katolíckej univerzite v Nijmegen, kde v roku 1993 získal doktorát s prácou na tému „Peace Learning in the Church“. Od roku 1990 do 1996 bol členom pracovnej skupiny venovanej problematike duchovnej pastorácie v armáde. V roku 1995 bol vymenovaný za profesora Vojenských štúdii duchovnej správy na Univerzite v Tilburgu.

Vyučuje náboženstvo a etiku v medzinárodných konfliktoch, etiku vojny a mieru a vojenskú etiku. Súčasne vyučuje Sociálnu náuku Cirkvi na Tilburskej škole teológie, na oddelení Katolíckej teológie Tilburskej univerzity aplikovanej etiky  (Fontys Hogeschool Utrecht) a na Canon Triest Inštitúte bratov milosrdnej lásky v Moerzeke v Belgicku. Súčasne je prof. van Iersel poradca pre teológiu a rozvoj politiky Rímsko-katolíckej vojenskej pastoračnej služby v Holansku. Je zakladateľom Úradu pre vojenskú etiku pri holanskom ministerstve obrany (1999)., Centra pre štúdium väzenskej pastorácie a Katedry pre štúdium väzenskej pastorácie (2009) na Tilburgskej univerzite. Prof. van Iersel je súčasne diakonom katolíckej Cikrvi od roku 1989.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: