MUDr. Peter Bandura, PhD.

Medicína

Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach vyštudoval v roku 1981. Absolvoval špecializáciu z chirurgie 1.stupňa v roku 1985.  V rokoch 1989 až 1991 pôsobil ako expert v oblasti chirurgie v rámci medzinárodnej kooperácie v Tunisku. Špecializáciu z chirurgie 2.stupňa absolvoval v roku 1992.

Postgraduálne vzdelávanie v Centre laparoskopickej chirurgie v Bordeaux vo Francúzsku v roku  1993 a 1994. Do roku 1999 pracoval ako ordinár pre endoskopickú chirurgiu v NsP v Prešove. V rámci nadstavbovej špecializácie z Organizácie a riadenia zdravotníctva v r. 2002 sa venoval optimalizácii siete zdravotníckych zariadení v prešovskom kraji. V roku 2002 absolvoval Letnú škola WHO – Reforma zdravotníctva v prístupových krajinách a Systémy zdravotného poistenia v Chorvátsku. V rokoch 1999-2002 pôsobil ako krajský štátny lekár a vedúci odboru zdravotníctva prešovského kraja. Od r. 2002 do r. 2007 pracoval ako vedúci lekár centra jednodňovej chirurgie.

V rokoch 2007-2010 bol riaditeľom pobočky ÚDZS v Prešove. Od r. 2011 pôsobí ako národný koordinátor pre bezpečnosť pacientov SZO a MZ SR. Prednáša a publikuje v oblasti bezpečnosti pacientov na Slovensku. V roku.2012 obhájil na VŠZaSP sv.Alžbety v Bratislave dizertačnú prácu na tému: Prínos dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou z hľadiska ochrany práv a bezpečnosti pacientov.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: