pplk. Blažej Lippay, M.A., PhD.

Bezpečnosť, Legislatíva

V oblasti bezpečnosti sa pohybuje už viac ako 12 rokov. Na Národnom bezpečnostnom úrade, kde pôsobí od roku 2008, prešiel rôznymi odbornými a riadiacimi funkciami v oblasti medzinárodných vzťahov. V rokoch 2014 – 2018 pôsobil ako styčný dôstojník úradu na Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO a styčný dôstojník pre Francúzsku republiku. V minulosti bol zamestnancom Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Je absolventom doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, v rámci ktorého sa venoval problematike dopadu kybernetickej vojny na bezpečnosť štátu. Vysokoškolské vzdelanie v oblasti medzinárodných vzťahov získal na University of Kent v Canterbury, VB a Washington Collage v Chestertowne, USA.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Kybernetická bezpečnosť

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: