Prof. JP van Dijk MD PhD LLM

Medicína, Právo

Prof. J.P. Van Dijk, MD PhD LLM vyštudoval medicínu a právo na Univerzite v Groningene, Holandsko. Okrem sociálnej medicíny, ktorá bola predmetom záujmu Katedry,  ku ktorej patril, roky prednášal na tému Medicínskeho práva na Fakulte lekárskych vied v Groningene.

Je vedeckým riaditeľom študijného programu Kosice Institute for Society and Health (KISH) a v roku 2012 bol ocenený Zlatou Medailou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Okrem toho participuje na rozvoji Olomouc University Society and Health institute (OUCHI) na Palackého univerzite v Olomouci. Je spoluautorom okolo 100 (S)SCI článkov.

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: