Ing. Vladimír Synek, CSc.

Ekonomika

Ing. Vladimír Synek, CSc. je riaditeľom spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o, nositeľom ocenenia Prominent ekonomiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa problematikou vzťahu mikromotivácie a makrosprávania sociálnych systémov. Je autorom projektu Štátna identita SR a mnohých článkov a rozhovorov, ktoré otvorene pomenúvajú a odkrývajú tabu témy v oblasti riadenia firiem a spoločnosti.