PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD.

Farmácia

Začínal ako lekárnik – asistent a potom vedúci lekárne, veľa rokov strávil na Ústave klinickej onkológie v Bratislave. Neskôr pracoval na Ministerstve zdravotníctva, v roku 1995 odchádza pracovať do zdravotných poisťovní, kde na rôznych pozíciách pracuje až do roku 2009. Od roku 2009 pracoval v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, od roku 2010 sa venuje výlučne pedagogickej činnosti.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Od roku 2010 sa aktívne venuje vzdelávaniu pacientov formou Patient Empowerment seminárov a inicioval pacientske vzdelávanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite od roku 2012, kde je odborným garantom. Dlhoročná prax v zdravotníctve, osobitne s onkologickými pacientmi a pedagogická prax ho priviedli ku vzdelávaniu pacientov. Vo svojich prednáškach sa venuje významu adherencie, t.j. spolupráci pacienta s lekárom a rešpektovaní liečebného režimu. Vysvetľuje nevyhnutnosť dodržiavania liečby a jej význam pre chorého človeka.

Na aktuálnej konferencii vystúpi s príspevkom:

Lieky a hodnota za peniaze – vieme to zaplatiť?

Konferencie a workshopy, ktoré absolvoval: