Ing. Igor Horvát

Igor Horvát pôsobí v RENOMIA, s.r.o. od  augusta 2015. Predtým pôsobil v  spoločnostiach Aon and Jauch & Huebener (16 rokov) , Evento (5 rokov)  Triglav poisťovňa (2 roky).

Vyštudoval ekonomiku a riadenie na STU Trnava. Bol promovaný  v roku1990.

Hovorí anglicky, nemecky a rusky.

Špecializuje sa na priemyselné riziká a medzinárodné projekty.

Ing. Iveta Petrovičová

Ing. Iveta Petrovičová študovala na Národnohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej Bratislava, odbor makroekonomická regulácia. Po štúdiu pracovala na pozícii úverový pracovník, z ktorej sa postupne vypracovala až na súčasnú pozíciu na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky, metodik dane z príjmov právnických osôb. V predchádzajúcom zamestnaní, na Daňovom riaditeľstvo SR zastávala funkciu vedúcej oddelenia riadenia medzinárodných vzťahov v rámci sekcie medzinárodnych vzťahov.

Ing. Vladimír Synek, CSc.

Ing. Vladimír Synek, CSc. je riaditeľom spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o, nositeľom ocenenia Prominent ekonomiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa problematikou vzťahu mikromotivácie a makrosprávania sociálnych systémov. Je autorom projektu Štátna identita SR a mnohých článkov a rozhovorov, ktoré otvorene pomenúvajú a odkrývajú tabu témy v oblasti riadenia firiem a spoločnosti.