PharmDr. Daniel Ferianc

V rokoch 1995 – 2000 vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore farmácie. V súčasnosti pracuje ako vedúci odboru liekovej politiky vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

PharmDr. Monika Lainczová

Monika Lainczová vyštudovala odbor klinickej farmácie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1993 získala špecializáciu v odbore lekárenstvo. V roku 2016 získala certifikáciu v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo.
Má dlhoročné skúsenosti s prácou v lekárenskom sektore, ale aj v distribučnej spoločnosti. Od roku 2013 sa venovala oblasti liekovej politiky v zdravotnej poisťovni Dôvera. Od roku 2014 je členkou kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Mgr. Martin Fučík

Mgr. Martin Fučík vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave (1992-1997).

 

Od roku 2016 pracuje v spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. Predtým pracoval ako riaditeľ poisťovne Generali, v ČSOB ako riaditeľ a krízový manažér. V Slovenskom úrade poisťovní (SKP) pracoval ako zástupca generálneho riaditeľa a manažér právneho oddelenia.

Ing. Igor Horvát

Igor Horvát pôsobí v RENOMIA, s.r.o. od  augusta 2015. Predtým pôsobil v  spoločnostiach Aon and Jauch & Huebener (16 rokov) , Evento (5 rokov)  Triglav poisťovňa (2 roky).

Vyštudoval ekonomiku a riadenie na STU Trnava. Bol promovaný  v roku1990.

Hovorí anglicky, nemecky a rusky.

Špecializuje sa na priemyselné riziká a medzinárodné projekty.

JUDr. Jana Trojanová

Ing. Henrich Ihnát