Mgr. Rozália Ovári

V čase konania webinára pôsobí ako poverená riaditeľka sekcie strategického manažmentu v NCZI.

PharmDr. Monika Lainczová

Monika Lainczová vyštudovala odbor klinickej farmácie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1993 získala špecializáciu v odbore lekárenstvo. V roku 2016 získala certifikáciu v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo.
Má dlhoročné skúsenosti s prácou v lekárenskom sektore, ale aj v distribučnej spoločnosti. Od roku 2013 sa venovala oblasti liekovej politiky v zdravotnej poisťovni Dôvera. Od roku 2014 je členkou kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.